Προκυρήξεις
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

  • 25/05/2022 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ «ΔΙΟΚΛΕΙΟΝ»

    Επιλέξτε το σύνδεσμο στα δεξιά για να δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη.

  • 16/05/2022 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ C-ARM»

    Επιλέξτε το σύνδεσμο στα δεξιά για να δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη.

  • 26/10/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

    Επιλέξτε το σύνδεσμο στα δεξιά για να δείτε αναλυτικά τη Διακήρυξη.