Προκυρήξεις
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Διορισμοί / Προσλήψεις

  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια εγγεγραμμένους άνεργους ηλικίας 55 – 67 ετών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΑΕΔ : 22/2022/000096520938/16-12-2022), πρόκειται να προσλάβει έναν (1) υπάλληλο. Περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 23/12/2022 (και για δέκα εργάσιμες ημέρες) έως 09/01/2023.

  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια εγγεγραμμένους άνεργους ηλικίας 55 – 67 ετών, πρόκειται να προσλάβει δύο (2) υπαλλήλους. Περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 28/09/2022 (και για δέκα εργάσιμες ημέρες) έως 11/10/2022.

  • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΝΟΣ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια εγγεγραμμένους άνεργους ηλικίας 55 – 67 ετών πρόκειται να προσλάβει 9 υπαλλήλους. Περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 12/01/2022 (και για δέκα εργάσιμες ημέρες) έως 25/01/2022.