Προκυρήξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις

  • 05/09/2022 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022 Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.60/τ.ΑΣΕΠ/31.8.2022)

    Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

  • 16/09/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

    Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

  • 10/02/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

    Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση πρόσληψης