Προκυρήξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκηρύξεις

 • 08/12/2023 - ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

  Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την Απόφαση - Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΚΑΡΥΣΤΟΣ.

 • 14/03/2023 - ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1118/14.3.2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

  Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την Απόφαση - Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 • 05/09/2022 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2022 Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ.60/τ.ΑΣΕΠ/31.8.2022)

  Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 • 16/09/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

  Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 • 10/02/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

  Επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση πρόσληψης