26/10/2021 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση καντίνας στο Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου (CPV 55400000-7).