Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Με το ΦΕΚ (5016/Β/12-11-2018) συστάθηκε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με τις αντίστοιχες θέσεις ιατρών και οι αντίστοιχες θέσεις ιατρών και νοσηλευτών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται μέχρι την υλοποίηση του στόχου μας.