Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας ξεκίνησε την λειτουργία του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4368/2016. Σκοπός του Γραφείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας σύμφωνα πάντα με τις αρχές λειτουργίας και το νομοθετικό πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

Στο Γραφείο μας μπορούν να αποταθούν οι πολίτες που έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα επίλυσης του προβλήματός τους από την θεσμοθετημένη από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ιεραρχία. Το γραφείο προσπαθεί να βρει κάποια δόκιμη λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, αν αυτό είναι δυνατό, καταγράφει αδυναμίες και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες, καταγράφει και συλλέγει έγγραφα παράπονα αλλά και ευχαριστήρια των πολιτών και διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.

Ώρες λειτουργίας

Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2224350-129).

Προτεραιότητα εξυπηρέτησης ασθενών:

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Έγκυοι

Μητέρες με μικρά παιδιά

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Αφίσα για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας