Περιφερειακά Ιατρεία

Συμφώνα με το νόμο περί ΠΕΔΥ Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) τα ακόλουθα περιφερικά ιατρεία λειτουργούν υπό την διοικητική ευθύνη της 5ης Υγειονομικής Περιφερείας Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Στυρών

Προσωπικό: Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Στύρα
 • Νέα Στύρα
 • Κουβέλες
 • Κάψαλα
 • Πόρτο Λάφια
 • Νιμπορειό
 • Ρεούζι
 • Πολυπόταμος
 • Ελαιοχώρι
 • Μεσοχώρια

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-41255, 22240-51213

 

Περιφερειακό Ιατρείο Μαρμαρίου

Προσωπικό: Ένας (1) ιατρός ειδίκευσης Γενικής Ιατρικής και ένας (1) Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Μαρμάρι
 • Φυγιάς
 • Καλόγηροι
 • Βατήσι
 • Ριζοβούνι
 • Στουπαίοι
 • Βαρελαίοι

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-31300

 

Περιφερειακό Ιατρείο Παραδεισίου

Προσωπικό: Ένας (1) ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Παραδείσι
 • Χάνια
 • Πόθι
 • Γιαννίτσι
 • Ακταίο

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-31755

 

Περιφερειακό Ιατρείο Καλλιανού

Προσωπικό: Ένας (1) ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Καλλιανοί
 • Καλλέργοι
 • Αγαθός
 • Σωτείρα
 • Γκιάλπηδες
 • Σχίζαλη
 • Πρινιά
 • Βρέστηδες
 • Αμυγδαλιά

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-71333

 

Περιφερειακό Ιατρείο Πλατανιστού

Προσωπικό: Ένας (1) ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Πλατανιστός
 • Ποτάμι
 • Αντιά
 • Κομήτο
 • Ευαγγελισμός ή Καφηρέας
 • Καψούρι
 • Δρυμονάρι
 • Θύμι
 • Ζαχαριά

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-23925

 

Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Δημητρίου

Προσωπικό: Ένας (1) ιατρός Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Εξυπηρετούμενες κοινότητες:

 • Άγιος Δημήτριος
 • Μελισσώνας
 • Χεροδύναμο
 • Φρυγάνι
 • Κατσαρώνι
 • Χωνί

Τηλέφωνο Ιατρείου: 22240-71201