Τηλεφωνικός Κατάλογος

   
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22243 50100 - 101  dioclion@karystos-hospital.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ 22243 50113 - 114  dioclion@karystos-hospital.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 22243 50159  dioclion@karystos-hospital.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 22243 50129  dioclion@karystos-hospital.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22243 50125  dioclion@karystos-hospital.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 22243 50150  dioclion@karystos-hospital.gr