Κυλικείο

Στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, αριστερά της κεντρικής εισόδου, λειτουργεί κυλικείο (22243-50133).

Το κεντρικό κυλικείο λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 πμ έως τις 22:00 μμ