Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

α) Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

β) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.

γ) Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

δ) Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.

ε) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

στ) Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Έναν (1) Ιατρό μοναδικό Διευθυντή Τμήματος στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, τον κ. Γεώργιο Καλαποδά, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Διευθυντή Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ως Πρόεδρο του Ε.Σ. με αναπληρωτή του τον κ. Θεόδωρο Στασινόπουλο, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Γενικής Χειρουργικής.

2) Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., τον κ. Αθανάσιο Αλεξανδρή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Ορθοπεδικής και τον κ. Παναγιώτη Νέννε Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Νεφρολογίας, με μοναδικό αναπληρωτή τον Γεράσιμο Λυκούδη Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Οδοντιατρικής (μοναδικοί υπηρετούντες).

3) Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ., τον κ. Ιωάννη Σέρελη Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. Παθολογίας με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Δαλαμάγκα Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. Γενικής Χειρουργικής.

4) Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄ Ε.Σ.Υ., την κα. Ελισάβετ Γλυνού Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ. Ακτινολογίας με αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Τσιτούμη Επιμελητή Β΄ Ε.Σ.Υ. Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

5) Έναν (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό κατηγορίας Π.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, την κα Ηλιάνα Λεοντάρη κλάδου ΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ με βαθμό Β΄, με αναπληρώτριά της την κα Αικατερίνη Φαντούση κλάδου ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ με βαθμό Β’ (μοναδικές υπηρετούσες).

6) Έναν (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό κατηγορίας Τ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, την κα. Αντωνία Αθέρα, κλάδου ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με βαθμό Γ΄ χωρίς αναπληρωτή (μοναδική υπηρετούσα).

7) Έναν (1) Νοσηλευτή κατηγορίας Π.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, την κα Ευαγγελία Γάλλου κλάδου ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ με βαθμό Β΄, με αναπληρώτριά της την κα Αντωνία Δημοπούλου κλάδου ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ με βαθμό Γ΄ (μοναδικές υπηρετούσες).

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 8μελές διότι δεν υπηρετούν ιατροί ειδικευόμενοι. Η θητεία του είναι διετής αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης.