Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

α) Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημεριών των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Διοικητή του Νοσοκομείου.

β) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον Διοικητή.

γ) Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

δ) Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.

ε) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

στ) Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Έναν (1) Ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ., τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη, Συντονιστή Δ/ντή Καρδιολογικού τμήματος, ως Πρόεδρο του Ε.Σ. με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Καλαποδά, Διευθυντή Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου.

2) Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., τον κ. Αθανάσιο Αλεξανδρή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Ορθοπεδικής και τον κ. Γεράσιμο Λυκούδη Διευθυντή Ε.Σ.Υ. Οδοντιατρικής, χωρίς αναπληρωτές (μοναδικοί δικαιούμενοι να εκλεγούν).

3) Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ., τον κ. Θεόδωρο Στασινόπουλο Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. Γενικής Χειρουργικής με αναπληρώτριά του την κα. Αγορή – Δήμητρα Λάσδα Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ. Παιδιατρικής.

4) Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄ Ε.Σ.Υ., τον κ. Ευάγγελο Ταβουλάρη Επιμελητή Β΄  Ε.Σ.Υ. Παθολογίας με αναπληρωτή του τον κ. Επαμεινώνδα Βλαχάκη Επιμελητή Β΄ Ε.Σ.Υ. Αναισθησιολογίας.

5) Έναν (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό κατηγορίας Π.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, την κα Ηλιάνα Λεοντάρη, ΒΙΟΛΟΓΟ με βαθμό Β΄, με αναπληρώτριά της την κα Αικατερίνη Φαντούση, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ με βαθμό Β’.

6) Έναν (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό κατηγορίας Τ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, τον κ. Γεώργιο Ξύγγη, ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με βαθμό Α΄ χωρίς αναπληρωτή (μοναδικός δικαιούμενος να εκλεγεί).

7) Έναν (1) Νοσηλευτή κατηγορίας Π.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, την κα Ευαγγελία Γάλλου Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ με βαθμό Β΄, με αναπληρώτριά της την κα Μαργαρίτα Καρυστιναίου Π.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ με βαθμό Β΄.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι 8μελές διότι δεν υπηρετούν ιατροί ειδικευόμενοι και η θητεία του.