Αντίγραφα από Ιατρικό Φάκελο

Βεβαιώσεις νοσηλείας και αντίγραφα από ιατρικό φάκελο παραλαμβάνονται από το γραφείο κίνησης ασθενών μετά από αίτηση του ασθενούς (ηλεκτρονικά ή εντύπως) ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να φέρει έγγραφο που να πιστοποιούνται τα στοιχεία του π.χ. αστυνομική ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας, διαβατήριο. (ώρες κοινού 8:00 πμ - 14:00 μμ).