Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Επιλογή Αίτησης (*)
Επιλογή Αίτησης
Στοιχεία Αιτούντος
Fieldset 1
Fieldset 2
Fieldset 3
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε: Πιστοποιητικό Νοσηλείας
Fieldset 4
Fieldset 5
Fieldset 6
Κενό πεδίο
Fieldset 7
Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
*Υποχρεωτικό πεδίο
Άκυρο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:
  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.