Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σκοπός
 1. Καταγραφή και επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 2. Αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων και λοιμωδών νοσημάτων.
 3. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας.
 4. Συγκρότηση και συνεργασία με την Ομάδα Επιτήρησης της Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών.
 5. Καθημερινή συνεργασία της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης για θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 6. Παρεμβάσεις για την εμβολιαστική κάλυψη όλου του προσωπικού του νοσοκομείου.

Τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων είναι τα παρακάτω:

 1. Γεωργιάδη Νικόλαο, κλινικό ιατρό με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή.
 2. Καλαποδά Γεώργιο, ιατρό Βιοπαθολόγο με βαθμό Διευθυντή, εκτελών χρέη Συντονιστή Διευθυντή με ανάθεση προσωρινού προϊστάμενου, στο Τμήμα Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου.
 3. Γάλλου Ευαγγελια, Π.Ε. Νοσηλευτικής.
 4. Παπαγεωργίου Δημήτριο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας.
 5. Ξυπόλυτου Ευδοξία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 6. Γερακίνη Φωτούλα, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος.
 7. Στεβκόβσκα Ανέττα (Αναισθησιολόγος με βαθμό Διευθύντριας Ε.Σ.Υ., εκτελών χρέη Συντονίστριας Διευθύντριας με ανάθεση προσωρινού προϊστάμενου στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου), Διευθύντρια Χειρουργικού Τομέα.