Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, στα πλαίσια του Παθολογικού τομέα, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) με δυο πλήρως εξοπλισμένες κλίνες. Η Μ.Α.Φ. αποτελεί ειδική μονάδα του Νοσοκομείου, με τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό, για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί αυξημένη φροντίδα και στενή ιατρική παρακολούθηση που δεν μπορεί να παρασχεθεί εκτός αυτής.