Εξιτήρια

Τα εξιτήρια εκδίδονται καθημερινά από 08:00 έως 14:30.

 

Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή τον θεράποντα Ιατρό το ενημερωτικό σημείωμα στον ασθενή ή τον συνοδό.

Πριν την αναχώρησή σας

Βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
  • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.
  • Παραλάβατε το εξιτήριό σας.
  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22243-50159 (08:00 – 14:00)