Επισκεπτήριο

Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και για περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού αναστέλλεται προσωρινά το επισκεπτήριο. ΦΕΚ 3163/31-07-2020

Γενικές επισημάνσεις

  • Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους θα πρέπει να είναι σύντομη και να αποφεύγεται η παρουσία παιδιών.
  • Η παραμονή επισκεπτών και συνοδών εκτός του ωραρίου του επισκεπτηρίου απαγορεύεται, εκτός εάν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, οπότε και απαιτείται έγγραφη ειδική άδεια.
  • Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και είναι στην διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.
  • Η ησυχία είναι και πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα μέσα και έξω από τους θαλάμους νοσηλείας.
  • Απαγορεύεται να διατηρούνται τρόφιμα μέσα στους θαλάμους νοσηλείας.
  • Τόσο οι ασθενείς όσο και οι συνοδοί τους οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.
  • Η παρουσία εντός θαλάμου αποκλειστικών νοσοκόμων εκτός του επίσημου καταλόγου πιστοποιημένων αποκλειστικών, διώκεται.