Εξωτερικά Ιατρεία

Ραντεβού

 • Εξωτερικά Ιατρεία (22243 - 50113/114). Ώρες: 10:00 – 14:00.
 • Αξονικός / Ακτινογραφίες/ Υπέρηχοι / Μαστογραφίες / Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (22243 - 50107). Ώρες: 10:00 – 14:00.
 • Ιατρείο Πόνου / Διαιτολογικό (22243 - 50159). Ώρες: 10:00 – 14:00.
Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όλο το 24ωρο

Παθολογικό / Διαβητολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Καρδιολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Νεφρολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Χειρουργικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Ορθοπαιδικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα κ' Πέμπτη
8:30 - 13:30

Παιδιατρικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Αναισθησιολογικό
(Ιατρείο πόνου και παρηγορητικής φροντίδος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Μαιευτικό / Γυναικολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Οφθαλμολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

ΩΡΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Οδοντιατρικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Πέμπτη
8:30 - 13:30

Γενικής / Οικογειακής Ιατρικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 13:30

Ακτινοδιαγνωστικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:30 - 14:30

Μικροβιολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00 - 10:00

Διαιτολογικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μία φορά την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού

Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
Kατόπιν ραντεβού και μόνο απογευματινές ώρες

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Τμήματος

Διευθύντρια: Τιτκόβα Έλενα
Επιμελήτρια Β': Γλυνού Ελισάβετ

Παραϊατρικό Προσωπικό
 • Αθέρα Αντωνία (Τ.Ε. Ραδιολογίας - Ακτινολογίας)
 • Καϊρη Μαρία - Μαργαρίτα (Τ.Ε. Ραδιολογίας - Ακτινολογίας)
 • Ξύγγης Γεώργιος (Τ.Ε. Ραδιολογίας - Ακτινολογίας)
 • Τζένη Μιχαϊλία (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
 • Λυγουριάτης Βασίλειος (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
 • Τόγια Βασιλεία (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
 • Διακάκη Αριστέα (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
 • Κουτσογιάνη Βασιλική (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
 • Ντούρας Γεώργιος (Δ.Ε. Χειριστών Ιατρικών Συσκευών)
Σκοπός - Διάρθρωση του Τμήματος

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα εξυπηρετεί τους νοσηλευόμενους ασθενείς του νοσοκομείου, τους εξωτερικούς ασθενείς σε τακτική πρωινή βάση, καθώς και τα επείγοντα περιστατικά. Στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα λειτουργούν τα εξής επιμέρους τμήματα:

 1. Ακτινολογικό
 2. Υπερήχων
 3. Μαστού
 4. Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
 5. Υπολογιστικής Τομογραφίας (Αξονικός Τομογράφος)

Τα εργαστήρια πραγματοποιούν με τη βοήθεια ενός πλήρως σύγχρονου εξοπλισμού ένα μεγάλο φάσμα εξετάσεων όπως:

 • Όλες οι απλές ακτινογραφικές λήψεις των ανατομικών συστημάτων
 • Ψηφιοποιημένες Μαστογραφίες είτε στα πλαίσια Πληθυσμιακού Ελέγχου (screening mammography) είτε Διαγνωστικές Μαστογραφίες επί συγκεκριμένων κλινικών ευρημάτων.
 • Εξετάσεις υπερήχων σώματος
 • Έγχρωμα Doppler Υπερηχογραφήματα (TRIPLEX)
 • Εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας οσφυϊκής μοίρας (ΟΜΣΣ) και ισχίων
 • Εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε όλα τα μέρη του σώματος

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Τμήματος

Διευθύντρια : Στέβκoβσκα Αννέτα
Επιμελητής Α’ : Χούτας Γεώργιος
Επιμελητής Β’ : Βλαχάκης Επαμεινώνδας

Σκοπός του Τμήματος

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες των ορθοπαιδικών και χειρουργικών αναγκών τα οποία παρακολουθεί και μετεγχειρητικά. Υπάρχουν ειδικευμένοι Αναισθησιολόγοι για την κάλυψη εκτάκτων περιστατικών και για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών (π.χ. καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, κ.α.) κάθε ασθενούς όπου κριθεί απαραίτητο. Επίσης, οι Ιατροί συνοδεύουν και υποστηρίζουν κάθε διασωληνωμένο περιστατικό που πρόκειται να διακομισθεί.

Διάρθρωση Τμήματος

Λειτουργεί εξωτερικό Αναισθησιολογικό Ιατρείο στα πλαίσια χειρουργικής προετοιμασίας ασθενών όπως επίσης και εξωτερικό Ιατρείο πόνου, όπου παρακολουθούνται ασθενείς με επώδυνα σύνδρομα, με οξύ ή με χρόνιο καρκινικό ή μη καρκινικό πόνο με αποτέλεσμα την ανακούφιση πόνου ασθενών.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προσωπικό Ιατρείου

Διευθύντρια : Λαζαρίδου Έλλη (Π.Ι. Μαρμαρίου)
Επιμελητής Α’ : Λουμιώτης Ευστάθιος
Επιμελητής Α’ : Τσουδερός Ιωάννης (Π.Π.Ι. Στύρων)
Επιμελητής Β’ : Σάκκας Κωνσταντίνος (Π.Π.Ι. Στύρων)
Επιμελήτης Β’ : Φουρλιά Θεοδώρα

Σκοπός του Ιατρείου

Σκοπός του Ιατρείου Γενικής Ιατρικής είναι η συμμετοχή - σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και Κλινικές - επί 24ώρου βάσεως στο Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών καθώς και η Πρωτοβάθμια φροντίδα κατοίκων και επισκεπτών της περιφέρειας υγειονομικής ευθύνης του Νοσοκομείου μας.
Γενικής Ιατρικής Α
Ο Γενικός Ιατρός ασχολείται με την Προληπτική ιατρική, τον προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο (CHECK UP) των ασθενών, τη Δημόσια Υγεία και τον εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών καθώς και τον εμβολιασμό του σχολικού πληθυσμού. Επίσης, ασχολείται με τη συμβουλευτική και την ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου σχετικά με τα χρόνια νοσήματα (Υπέρταση, Παχυσαρκία, Υπερλιπιδαιμία, Οστεοπόρωση, κτλ.).
Γενικής Ιατρικής Β
Ο Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου υπό την επίβλεψη Γενικού Ιατρού συνταγογραφεί επαναλαμβανόμενες συνταγές. Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομίζετε πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση.

Διάρθρωση Ιατρείου

Καθημερινά λειτουργούν δυο τακτικά εξωτερικά Ιατρεία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σκοπός του Γραφείου

Στο Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και βραχείας ψυχοθεραπείας γύρω από θέματα επαγγελματικά, οικογενειακά και ευρύτερα ψυχολογικά, πχ άγχος, κατάθλιψη, σωματοποίηση, διαχείριση πανικού, διαπροσωπικές σχέσεις ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται υπηρεσίες ψυχοπροφυλακτικής φροντίδας αλλά και ψυχολογικής υποστήριξης στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Οι κυριότεροι στόχοι του γραφείου είναι:

 1. η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας
 2. η παροχή άμεσων και κατάλληλων μορφών παρεμβάσεων, όταν και όπου αυτές είναι αναγκαίες και
 3. η παροχή δυνατοτήτων στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να ζουν με αξιοπρέπεια ως ενεργά μέλη της κοινότητας.

Το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί καθημερινά, κατόπιν ραντεβού και μόνο απογευματινές ώρες.

Ψυχολόγος Msc: Γαρούμπη Κυριακή

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Επιμελητής Α’: Φελέκης Θεόδωρος

Σκοπός του Ιατρείου

Σκοπός του Ιατρείου είναι η εκτίμηση αντιμετώπιση τακτικών γυναικολογικών περιστατικών. Στο Ιατρείο, πραγματοποιείται πλήρης γυναικολογική εξέταση (κολποσκοπήσεις, test pap), προληπτικός έλεγχος γυναικολογικών νοσημάτων - συμβουλευτική, μερική παρακολούθηση κύησης, ψηλάφηση μαστού καθώς και μικροεπεμβάσεις (αποξέσεις, βιοψίες κ.α). Επίσης ο ειδικευμένος Γυναικολόγος ασχολείται με την παιδική και την εφηβική γυναικολογία.

Διάρθρωση Ιατρείου

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Γυναικολογικό Ιατρείο.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προσωπικό Τμήματος

Φαντούση Αικατερίνη, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Σκοπός του Τμήματος:
 • Η διατροφική υποστήριξη των νοσηλευομένων ασθενών με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή.
 • Εκπαίδευση νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών, σε θέματα διατροφικής θεραπείας.
 • Εκτίμηση θρέψης των νοσηλευομένων και καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας.
 • Εκπαίδευση φοιτητών Διαιτολογίας - Διατροφής.
Διάρθρωση του Τμήματος

Το Συμβουλευτικό γραφείο Διατροφής λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στο Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται στο Νοσοκομείο, είτε ως περιπατητικοί ασθενείς είτε δια μέσω του Ε.Κ.Α.Β. Είναι ένα αυτόνομο οργανωμένο Ιατρείο, υπεύθυνο για την υποδοχή και αντιμετώπιση ασθενών που χαρακτηρίζονται ως επείγοντα περιστατικά καθώς και ατυχήματα με εκτεταμένο εύρος και ποικιλία κλινικών περιπτώσεων που εκτείνονται σε όλα τα ιατρικά γνωστικά αντικείμενα. Η έννοια του επείγοντος έχει διαφορετική σημασία για τον ασθενή, το περιβάλλον του, το Ιατρικό - Νοσηλευτικό προσωπικό. Στο Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών, αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά βαρέως πασχόντων έως σταθεροποιήσεως της κατάστασης τους, προς εισαγωγή σε κλινικό τμήμα ή ακόμη και στο χειρουργείο.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Τμήματος

Συντονιστής Διευθυντής : Γεωργιάδης Νικόλαος
Επιμελήτης Α’ : Βήχος Σταύρος

Επιμελήτης Α’ : Ζωγράφος Νικόλαος

Σκοπός του Τμήματος

Το Καρδιολογικό Τμήμα είναι το μοναδικό Καρδιολογικό Τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στην περιφέρεια της Νοτίου Καρυστίας το οποίο και εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση πλήθος περιστατικών. Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σε περίπτωση που κάποιος ασθενής χρήζει νοσηλείας και οι κλίνες του διαθέτουν μόνιτορ εντατικής παρακολούθησης καρδιολογικών παραμέτρων. Πέραν του κλασικού κλινικού Καρδιολογικού ελέγχου με λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, εκτίμηση παραγόντων κινδύνου και κινδύνου μελλοντικών συμβάντων, ΗΚΓ ηρεμίας, ακτινογραφίας θώρακος παρέχεται και η δυνατότητα διενέργειας πιο εξειδικευμένης καρδιολογικής παρακολούθησης και πολυκλινικών καρδιολογικών εξετάσεων. Οι καρδιολόγοι συμμετέχουν και στο Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών καθώς και εκτελούν και όλες τις προεγχειρητικές καρδιολογικές εκτιμήσεις.

Διάρθρωση τμήματος

Το Καρδιολογικό Τμήμα του νοσοκομείου, λειτουργεί δύο τακτικά εξωτερικά Καρδιολογικά Ιατρεία.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προσωπικό Τμήματος

Διευθυντής : Καλαποδάς Γεώργιος
Επιμελητής Α’ : Προκαλάμος Γεώργιος
Επιμελητής Β’ : Τσιτούμης Κωνσταντίνος
Π.Ε. Χημείας - Βιοχημείας - Βιολογίας: Λεοντάρη Ηλιάνα

Παραϊατρικό Προσωπικό
 • Δημουλά Ελευθερία (Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων)
 • Πέτκωβα Ευγενία (Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων)
 • Λεπενιώτης Ηλίας (Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων)
 • Σταματίου Παρασκευή (Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων)
 • Κατσάλη Χαρίκλεια (Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων)
 • Μπεφάνη Μαρία (Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων)
Σκοπός του Τμήματος

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ασχολείται με τη μικροβιολογική διάγνωση αιτιών λοιμωδών νόσων συμπεριλαμβανομένων και των ιογενών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο εργαστήριο. Οι επί μέρους τομείς ενδιαφέροντος και εργασίες τμήματος περιλαμβάνουν: οροδιαγνωστικές εξετάσεις, καλλιέργειες βιολογικών δειγμάτων, αντιβιογράμματα και έλεγχο μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά, έλεγχο και αντιμετώπιση νοσοκομειακών λοιμώξεων, βιοχημικό έλεγχο και μικροσκοπική εξέταση ούρων, αναζήτηση παρασίτων σε βιολογικά δείγματα κ.α.

Διάρθρωση του Τμήματος

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο διαχωρίζεται σε επιμέρους Τμήματα (Αιματολογικό, Βιοχημικό, Κλασσικής Μικροβιολογίας, Καλλιεργειών, Υγρού σώματος και Οροδιαγνωστικό - Ορμονολογικό) που αντίστοιχα πραγματοποιούν και τις επιμέρους εργαστηριακές εξετάσεις.
Τακτικές αιμοληψίες πραγματοποιούνται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 - 10:00 και επείγουσες αιμοληψίες γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 12:30 - 13:30.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Διευθυντής: Νέννες Παναγιώτης

Σκοπός του Ιατρείου

Στο ιατρείο εξετάζονται και παρακολουθούνται ασθενείς με νεφρικές παθήσεις σε τακτική βάση, μετά από ραντεβού.

Γίνεται πλήρης νεφρολογική εξέταση που περιλαμβάνει έλεγχο και διερεύνηση χρόνιας νεφρικής νόσου, υπέρτασης, νεφρολιθίασης, λοιμώξεων ουροποιητικού, νεφρίτιδων και συγγενών διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων νεφρολογικών περιστατικών και νοσηλείας για διερεύνηση ενώ σύντομα, θα υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας εξωνεφρικής κάθαρσης (αιμοκάθαρση) σε χρόνια ή επείγουσα βάση.

Ο ακτινολογικός έλεγχος που παρέχει το Νοσοκομείο (ακτινογραφία, υπέρηχος, αξονική τομογραφία) συμβάλει ουσιαστικά στην διερεύνηση και παρακολούθηση των ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα και θα βοηθήσει στην φροντίδα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών.

Διάρθρωση του Ιατρείου

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Τμήματος

Διευθυντής : Λυκούδης Γεράσιμος

Σκοπός του Τμήματος

Το Ιατρείο με την παροχή ενός σύγχρονου εξοπλισμού, έχει στόχο την φροντίδα στοματικής υγείας ασθενών καθώς, και την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο Ιατρείο πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες θεραπευτικές εξετάσεις του οδοντιατρικού τιμολογίου (π.χ. σφραγίσματα, εξαγωγές, απονευρώσεις κ.λ.π.).

Διάρθρωση του Τμήματος

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Οδοντιατρικό Ιατρείο.

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Διευθυντής : Αλεξανδρής Αθανάσιος
Επιμελήτης Α’ : Πετρόπουλος Ιωάννης

Σκοπός του Ιατρείου

Σκοπός του Ορθοπαιδικού Ιατρείου είναι η κάλυψη τόσο οξέων ορθοπαιδικών περιστατικών τραύματος όσο και χρόνιων περιστατικών. Όσον αφορά τα χρόνια περιστατικά πραγματοποιούνται επεμβάσεις που αφορούν:

 1. Την επανορθωτική χειρουργική κάτω άκρου
 2. Ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας με ή χωρίς χρήση συστημάτων πλοήγησης.
 3. Την χειρουργική χεριού – άνω άκρου
 4. Την χειρουργική του ώμου συμπεριλαμβανομένων και των ολικών αρθροπλαστικών του ώμου.
 5. Την χειρουργική του άκρου ποδός
 6. Την αρθροσκοπική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων του γόνατος
 7. Ιατρείο Οστεοπόρωσης

Οι στόχοι του ιατρείου συνάδουν με την παράδοση που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι γνώσεις και οι πρακτικές συνεχώς εμπλουτίζονται και εναρμονίζονται με τα νεότερα προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα. Το Ορθοπαιδικό Ιατρείο διακρίνεται για το εξαιρετικά έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Διάρθρωση Ιατρείου

Λειτουργούν δυο τακτικά εξωτερικά Ορθοπαιδικά Ιατρεία.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Επιμελήτρια Α’ : Φωτίου Ιωάννα

Σκοπός του Ιατρείου

Σκοπός του Οφθαλμολογικού Ιατρείου είναι να καλύψει μεγάλο φάσμα οφθαλμολογικών παθήσεων μέσω ενός εξοπλισμένου Ιατρείου όπου πραγματοποιείται η πλήρη κλινική εξέταση των ασθενών. Αναλυτικότερα: για διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό, πρεσβυωπία), καταρράκτη, γλαύκωμα, παθήσεις του Βυθού (αγγειοπάθειες, φλεγμονές, βυθοσκοπήσεις, μετρήσεις πιέσεως).

Διάρθρωση Ιατρείου

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Τμήματος

Διευθύντρια : Γερακίνη Φωτούλα
Επιμελητής Α’ : Σέρελης Ιωάννης
 

Σκοπός του Τμήματος

Το Παθολογικό Τμήμα εξυπηρετεί ένα μεγάλο πλήθος ασθενών σε καθημερινή βάση.

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας:

 1. Λειτουργούν δυο τακτικά εξωτερικά Παθολογικά Ιατρεία με αντικείμενο την διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων που αφορούν την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας.
 2. Αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά στο Ιατρείο Επειγόντων για νόσους που άπτονται την εσωτερική παθολογία.
 3. Λειτουργεί εξειδικευμένο Διαβητολογικό Ιατρείο με σκοπό την παρακολούθηση και θεραπευτικό χειρισμό ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας, νοσηλεύονται ασθενείς επί 24ώρου βάσεως καθημερινά.

Το Παθολογικό Τμήμα συμβάλλει επίσης στην ενημέρωση και εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.

Διάρθρωση τμήματος

Στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας, λειτουργούν δυο τακτικά εξωτερικά ιατρεία

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Επιμελήτρια Α’ : Λάσδα Αγόρη - Δήμητρα
 

Σκοπός του Ιατρείου

Στο Παιδιατρικό Ιατρείο, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο και εφοδιασμένο με σύγχρονο εξοπλισμό, πραγματοποιείται παιδιατρική εξέταση, λήψη εργαστηριακών εξετάσεων, αναπτυξιολογική παιδιατρική (παρακολούθηση εμβρύων, μέτρημα, ζύγισμα) εμβολιασμοί κ.α. Επίσης, εξυπηρετεί όλα τα έκτακτα περιστατικά.

Διάρθρωση του Ιατρείου

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Παιδιατρικό Ιατρείο.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Τμήματος

Επιμελητής Α’ : Στασινόπουλος Θεόδωρος
Επιμελητής Α’ : Δαλαμάγκας Κωνσταντίνος
Επιμελητής Α’ : Μακρής Βασίλειος

Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Χειρουργικού Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των χειρουργικών παθήσεων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές περιλαμβανομένων και λαπαροσκοπικών τεχνικών. Αναλυτικότερα, πραγματοποιούνται επεμβάσεις γενικής χειρουργικής όπως: χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης, κοιλιοκήλες, επεμβάσεις κιρσών - φλεβίτιδας (σαφηνεκτομή), λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, μικροεπεμβάσεις καθώς και εγχειρήσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων.

Διάρθρωση τμήματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών εφημερίας. Λειτουργεί τακτικό Χειρουργικό Ιατρείο καθώς και τακτικό Ιατρείο Μικροεπεμβάσεων.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προσωπικό Ιατρείου

Επιμελητής Β’ : Γκούβελος Φώτιος

Σκοπός του Ιατρείου

Στο ιατρείο εξετάζονται ασθενείς, ενήλικες και παιδιά, με ω.ρ.λ. παθήσεις σε τακτική βάση κατόπιν ραντεβού με ταυτόχρονη μέριμνα αντιμετώπισης εκτάκτου περιστατικού. 

Γίνεται πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εξέταση που περιλαμβάνει έλεγχο και διερεύνηση παθήσεων ρινός και παραρρινίων κόλπων, στοματικής κοιλότητας και σιελογόνων αδένων, ώτων, λάρυγγα και τραχήλου.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ακοολογικού και νευροωτολογικού ελέγχου (βαρηκοΐας, εμβοών, ιλίγγου) καθώς και ενδοσκοπικού ελέγχου του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Επιπλέον, κατόπιν προγραμματισμού, εκτελούνται επεμβάσεις (αφαίρεση ξένων σωμάτων & μορφωμάτων-βιοψία, διατομή χαλινού γλώσσης, ηλ.καυτηριασμός αγγείων ρινός, καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών με χρήση RF, διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος κ.α.) με χορήγηση τοπικής ή γενικής αναισθησίας.

Διάρθρωση του Ιατρείου

Λειτουργεί τακτικό εξωτερικό Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο.