Εισαγωγή

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό του ιατρείου Εκτάκτων Περιστατικών (επείγουσα εισαγωγή).

Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο νοσοκομείο εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα ιατρό στο Ιατρείο Εκτάκτων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον ιατρό εντολή για επείγουσα εισαγωγή με την οποία προσέρχεται.


Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τα προγραμματισμένα χειρουργεία ενημερώνεται η Λίστα Χειρουργείων και αποδίδεται σειρά προτεραιότητας. Ο ασθενής υποβάλλεται σε προεγχειριτικό έλεγχο και ενημερώνεται για την ημερομηνία εισαγωγής του από τον ιατρό.

Η Λίστα Χειρουργείων είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Νοσοκομείου.

 

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να:

  • Γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να φέρουν το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
  • Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) και είναι σε ισχύ θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία της κάρτας.

Στη περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Παραμονή στο Νοσοκομείο

Ο ασθενής, μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο ενημερώνει το γιατρό και τους νοσηλευτές για τα φάρμακα που λαμβάνει.

Κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο οι υπεύθυνοι του Τμήματος ή της Μονάδας νοσηλείας είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν το αίτημα σας και να δεχτούν τις όποιες υποδείξεις σας. Για τη γρήγορη θεραπεία σας ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του ιατρού σας.

Παρακαλείστε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας:

  • Η φαρμακευτική αγωγή και η διατροφή σας καθορίζεται αποκλειστικά από την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείται τα προσωπικά σας είδη και αντικείμενα για να νοιώθετε πιο άνετα, αλλά πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπονται από το Τμήμα ή τη Μονάδα.
  • Κοσμήματα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας με την εισαγωγή σας τα παραδίδετε στους οικείους σας ή τα καταθέτετε για ασφάλεια στις οικονομικές του Νοσοκομείου μας.
  • Το κάπνισμα μέσα στο Νοσοκομείο απαγορεύεται αυστηρώς και τιμωρείται από το Νόμο.
  • Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους προϊσταμένους. Καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας σας δεν δίνεται σε κανέναν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  • Κατά την έξοδό σας από το Νοσοκομείο, αν είναι απαραίτητο, θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας.
  • Οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι επισκέπτες που προσέρχονται στο Νοσοκομείο, υποχρεούνται να σέβονται την καθαριότητα του χώρου, τους κανόνες υγιεινής και την διατήρηση της ησυχίας.

Μπορείτε να αποχωρήσετε από το Νοσοκομείο με σύμφωνη γνώμη του ιατρού σας ή με προσωπική σας ευθύνη. Το Νοσοκομείο σέβεται την ελευθερία σας και τις αποφάσεις σας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεών σας.