Ιστορική Αναδρομή

Το Διόκλειον Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου κατασκευάστηκε το 1949 ύστερα από δωρεά
των Ελλήνων - εκ Καρυστίας - ομογενών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Τον Ιανουάριο του 1952 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του κτιρίου.

Μετά από 35 χρόνια (το 1987) το Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου
πήρε την σημερινή του μορφή μετά και την προσθήκη της δεύτερης πτέρυγας.

Προέλευση Ονομασίας
Ο Διοκλής ο Καρύστιος (375-295 π.Χ.)
Προέλευση Ονομασίας

Ο Διοκλής (375-295 π.Χ.), ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός από την Κάρυστο Ευβοίας και υπήρξε ένας από τους διασημότερους ιατρούς της αρχαιότητας. Ο Πλίνιος τον αναφέρει ως ένα από τους θεμελιωτές της ιατρικής, αμέσως μετά τον Ιπποκράτη. Συνέγραψε πολλά βιβλία (ανατομίας, δηλητηριάσεων, γυναικείων νόσων, πυρετών, πέψης, ιατρικών βοτάνων, επιδέσμων), όπως το «Περί ανατομής» που θεωρείται το πρώτο ελληνικό σύγγραμα περί ανατομίας. Θεωρείται, επίσης εφευρέτης χειρουργικού εργαλείου, γνωστό ως «κυαθίσκος του Διοκλέους» κατάλληλο για την εξαγωγή βελών από το ανθρώπινο σώμα.

Σκοπός του Νοσοκομείου

Ο σκοπός του νοσοκομείου όπως ορίζει το ΦΕΚ (1149/Β'/2012) ίδρυσης του είναι:

1. Η παροχή ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση:
          α) πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1397/83 και,
          β) δευτεροβάθμιας περίθαλψης, στο πλαίσιο και στην έκσταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας

2. Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής του έρευνας.

3. Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν κάθε φορά.

4. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας.

5. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση γενικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

6. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.

7. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι - Διοικητές
1955 - 1963 Μοσχονάς Ευάγγελος Πρόεδρος
1963 - 1967 Τσολάκης Ευάγγελος Πρόεδρος
1967 - 1968 Καμπίτη Ελένη Πρόεδρος
1969 Κυριακόπουλος Παντελής Πρόεδρος
1969 - 1970 Κιούσης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
1970 - 1971 Πολυχρονάκης Χρήστος Πρόεδρος
1971 - 1973 Κιούσης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
1973 - 1975 Σαραβάνος Αυγουστίνος Πρόεδρος
1975 - 1978 Σέρελης Ιωάννης Πρόεδρος
1978 - 1982 Βελλισαρίου Βελλισάριος Πρόεδρος
1982 - 1989 Θωμάς Ανδρέας Πρόεδρος
1989 - 1993 Παρίσης Γεράσιμος Πρόεδρος
1993 - 2002 Βενιζέλος Δημήτριος Πρόεδρος
2002 - 2003 Κουτλέλος Γεώργιος Διοικητής
2003 - 2004 Παπαδόπουλος Περικλής Διοικητής
2004 - 2006 Μαγκαφώσης Ιωάννης Διοικητής
2006 - 2008 Χατζής Γεώργιος Διοικητής
2008 - 2010 Τούρλα Γεωργία Διοικητής
2010 - 2011 Καρύκας Θεόδωρος Διοικητής
2011 - 2012 Πετσής Ηλίας Διοικητής
2013 - σήμερα Μίχας Αναστάσιος Διοικητής