Ανάληψη καθηκόντων Μικροβιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου ανέλαβε Υπηρεσία στο Νοσοκομείο Καρύστου Επιμελητής Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας, κος Κωνσταντίνος Τσιτούμης.

Ο κος Τσιτούμης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών και έχει κατά σειρά εργαστεί στο Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

Η παρουσία τρίτου μόνιμου Μικροβιολόγου, για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Καρύστου, θα ενισχύσει την εφημερειακή του κάλυψη, θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του εργαστηρίου και θα συνδράμει στην εισαγωγή νέων εργαστηριακών εξετάσεων.

Το γραφείο Διοικητή
Γ.Ν. ΚΑΡΥΣΤΟΥ