ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1118/14.3.2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Απόφαση - Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1118/14.3.2023