Σύμβαση για την αναβάθμιση και ανακαίνιση του Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου