Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση καντίνας στο Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου

Για να μεταβείτε στη σελίδα της διακύρηξης πατήστε εδώ.